שותפים

המיזם מתבצע בשיתוף:

המיזם זכה למימון חלקי, לתמיכה ולליווי כמיזם קהילתי במסגרת השותפות לקיימות אזורית. במסגרת זו מתקיים קורס תכנון יער מאכל שבו אנחנו לומדים ומתכננים את יער המאכל.